Opatření  COVID-19

Před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T) nebo

b) při prokázání absolvování negativního RT-PCR testu se mohou ubytovat:

  • osoby, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,
  • osoby, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
  • osoby, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,
  • osoby, které již byly ubytovány ke dni 22.11. 2021, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem 22.11. 2021. 

Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

PENSION RENATA,Harrachov v Harrachově hodnocení